Allereizenop1site - Ik ga altijd op zoek naar de beste deal voor jou!

Privacy statement


Privacy Statement

Alle reizen op 1 site hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer je gegevens aan alle reizen op 1 site verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder m1623956. Je kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

 

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren.

 

Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

 

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Alle reizen op 1 site  verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

 

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

 

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen via info@allereizenop1site.

Alle reizen op 1 site respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor reizen en daarbij behorende producten en diensten  en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.

 

Als je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

 

Type gegevens en bewaartermijn


Contactformulier: Max. 4 jaar
Offerte/optieformulier: Max. 4 jaar
Sollicitatieformulier: Max. 2 jaar
Nieuwsbriefinschrijving: Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mail: Max. 4 jaar
Overige formulieren: Max. 4 jaar
Klantgegevens: Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

 

Beveiliging

Alle gegevens die je met Alle reizen op 1 site uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving en overeenkomstig de ISO27001 norm.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden o.a. het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld.

 

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Alle reizen op 1 site nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.
De door Alle reizen op 1 site verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Alle reizen op 1 site als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Hotjar

Met de tool Hotjar kunnen we zien waar de bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.

 

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook. , LinkedIn en Twitter . (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Daisycon

Alle reizen op 1 site maakt gebruik van de dienst performance based marketing van Daisycon. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher/website die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die hierdoor is gegenereerd.

Om van deze dienst gebruik te maken geven we anonieme transactiedata door aan Daisycon. Deze data betreft; product omschrijvingen, omzet waarde, en demografische en geografische kenmerken. Deze zijn niet naar een persoon te herleiden en wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt en met Daisycon gedeeld. Naast de anonieme transactiedata geven we de volgende gegevens door die onder de AVG / GDPR vallen; 1) gepseudonimiseerde transactie ID’s. Deze transactie ID’s wordt niet gedeeld met derden en enkel door ons gebruik voor validatie-doeleinden. 2) Door het technisch proces wordt ook uw IP-adres aan Daisycon doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het Daisycon systeem opgeslagen. Voor de bovenstaande dienst slaat onze partner Daisycon gegevens op en worden zogeheten affiliate cookies en matching-processen gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies, matching-data en de opslag van gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover.

Via de dienstverlening van Daisycon worden GEEN consumenten profielen (behavioural user profiles) aangelegd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen we ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Voor de opslag en het verwerken van deze transactiedata is een verwerkersovereenkomst met Daisycon gesloten.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van reizen, onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

 

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en bewaard.

welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser. Zie voor instructies de Help-sectie van je browser.

 

Via onze website worden diverse cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Tevens worden cookies geplaatst ten behoeve van het testen van de werking van verschillende varianten van webpagina’s en voor de herkenning van bestaande relaties van Alle reizen op 1 site op de website, zoals bestaande of prospectieve opdrachtgevers en nieuwsbriefabonnees.

 

Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd waarvoor toestemming gegeven dient te worden. In deze cookiebar kun je direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Wil je weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft je inzicht in welke cookies worden geplaatst door welke tooling en met welk doel.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Meer informatie kunt u lezen in onze privacystatement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.allereizenop1site.nl.

Uw huidige stand: Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken, Marketing). 

Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken

 

Noodzakelijk (9)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

__cfduid

tawk.to

Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

1 jaar

HTTP Cookie

CookieConsent

Alle reizen op 1 site

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

1 jaar

HTTP Cookie

has_js

Alle reizen op 1 site

Registreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet.

Session

HTTP Cookie

incap_ses_# [x2]

diamondresorts.com
hotelbeds.com

Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.

Session

HTTP Cookie

JSESSIONID [x2]

nr-data.net
partner.autobooker.com

Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.

Session

HTTP Cookie

visid_incap_# [x2]

diamondresorts.com
hotelbeds.com

Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.

1 jaar

HTTP Cookie

Statistieken (4)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

_dc_gtm_UA-#

Alle reizen op 1 site

Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.

Session

HTTP Cookie

_ga

Alle reizen op 1 site

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP Cookie

_gid

Alle reizen op 1 site

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Session

HTTP Cookie

nov_popup_cookie_warning

Alle reizen op 1 site

Voor het bijhouden van het tonen van de cookie waarschuwing

999 dagen

HTTP Cookie

Marketing (51)

Cookies waarmee je website gedrag gemonitord kan worden door

advertentienetwerken, waardoor wij jou relevante advertenties kunnen tonen.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

__ssid

veinteractive.com

Niet geclassificeerd

1 jaar

HTTP Cookie

_hjIncludedInSample

Alle reizen op 1 site

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.

Session

HTTP Cookie

{Guid}

veinteractive.com

Deze cookie kan de volgende informatie verzamelen en opslaan met een gebruikers-ID: productcodes van websites van verkopers die de bezoeker heeft bekeken en andere informatie die relevant is voor winkelgedrag op reguliere winkelsites. Deze informatie wordt gebruikt om gerichte advertenties aan de bezoeker te tonen.

Session

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

google.com

Used by Google AdWords to reengage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.

Session

Pixel Tracker

ads/user-lists/#

google.com

Niet geclassificeerd

Session

Pixel Tracker

anj

adnxs.com

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

3 maanden

HTTP Cookie

ans3

flx1.com

Niet geclassificeerd

1 dag

HTTP Cookie

c [x2]

bidswitch.net
rubiconproject.com

Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentieservices.

1 jaar

HTTP Cookie

check

flx1.com

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

CMDD

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

Session

HTTP Cookie

CMID

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

1 jaar

HTTP Cookie

CMPRO

casalemedia.com

Niet geclassificeerd

3 maanden

HTTP Cookie

CMPS

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

3 maanden

HTTP Cookie

CMRUM3

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

1 jaar

HTTP Cookie

CMSC

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

Session

HTTP Cookie

CMST

casalemedia.com

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

Session

HTTP Cookie

collect

google-analytics.com

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Session

Pixel Tracker

dbm1

flx1.com

Niet geclassificeerd

29 dagen

HTTP Cookie

fr

facebook.com

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 maanden

HTTP Cookie

genieTracker.php

veinteractive.com

Niet geclassificeerd

Session

Pixel Tracker

i

openx.net

Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.

1 jaar

HTTP Cookie

id [x2]

yieldlab.net
flx1.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

HTTP Cookie

khaos

rubiconproject.com

Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.

1 jaar

HTTP Cookie

KRTBCOOKIE_#

pubmatic.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.

3 maanden

HTTP Cookie

ouuid

volvelle.tech

Niet geclassificeerd

1 jaar

HTTP Cookie

ouuid_lu

volvelle.tech

Niet geclassificeerd

1 jaar

HTTP Cookie

PREF

youtube.com

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.

8 maanden

HTTP Cookie

PUBMDCID

pubmatic.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.

3 maanden

HTTP Cookie

PugT

pubmatic.com

Niet geclassificeerd

29 dagen

HTTP Cookie

put_#

rubiconproject.com

Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.

29 dagen

HTTP Cookie

r

flx1.com

Niet geclassificeerd

6 dagen

HTTP Cookie

rpb

rubiconproject.com

Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.

29 dagen

HTTP Cookie

rpx

rubiconproject.com

Niet geclassificeerd

29 dagen

HTTP Cookie

sess

adnxs.com

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Session

HTTP Cookie

syncd

bidswitch.net

Niet geclassificeerd

Session

Pixel Tracker

test_cookie

doubleclick.net

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Session

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Niet geclassificeerd

Session

Pixel Tracker

tuuid [x2]

360yield.com
bidswitch.net

Deze cookie wordt gebruikt voor de website van een adverteerder om jouw visit te registereren om legt daarmee jouw interesse vast in een advertentie. De cookie kijkt daarbij of je geklikt heb. De cookie wordt tevens gebruikt voor derde partijen en het vertonen van advertenties.

3 maanden

HTTP Cookie

tuuid_last_update

360yield.com

Deze cookie wordt gebruikt voor de website van een adverteerder om jouw visit te registereren om legt daarmee jouw interesse vast in een advertentie. De cookie kijkt daarbij of je geklikt heb. De cookie wordt tevens gebruikt voor derde partijen en het vertonen van advertenties.

3 maanden

HTTP Cookie

tuuid_lu

bidswitch.net

Deze cookie wordt gebruikt voor de website van een adverteerder om jouw visit te registereren om legt daarmee jouw interesse vast in een advertentie. De cookie kijkt daarbij of je geklikt heb. De cookie wordt tevens gebruikt voor derde partijen en het vertonen van advertenties.

1 jaar

HTTP Cookie

uid

flx1.com

Niet geclassificeerd

Session

Pixel Tracker

ul_cb/syncd

bidswitch.net

Niet geclassificeerd

Session

Pixel Tracker

um

360yield.com

Deze cookie wordt gebruikt voor de website van een adverteerder om jouw visit te registereren om legt daarmee jouw interesse vast in een advertentie. De cookie kijkt daarbij of je geklikt heb. De cookie wordt tevens gebruikt voor derde partijen en het vertonen van advertenties.

3 maanden

HTTP Cookie

umeh

360yield.com

Deze cookie wordt gebruikt voor de website van een adverteerder om jouw visit te registereren om legt daarmee jouw interesse vast in een advertentie. De cookie kijkt daarbij of je geklikt heb. De cookie wordt tevens gebruikt voor derde partijen en het vertonen van advertenties.

3 maanden

HTTP Cookie

uuid2

adnxs.com

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

3 maanden

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

179 dagen

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Session

HTTP Cookie

Niet geclassificeerd (20)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

___utmvbcluyPXK

hotelbeds.com

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

___utmvboEuyPXK

hotelbeds.com

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

___utmvbwvuOmVcB

cmsprod.diamondresorts.com

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

___utmvmcluyPXK

hotelbeds.com

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

___utmvmoEuyPXK

hotelbeds.com

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

___utmvmwvuOmVcB

cmsprod.diamondresorts.com

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

__storejs__

lavidatravel.nl

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

__tawkuuid

lavidatravel.nl

Niet geclassificeerd

179 dagen

HTTP Cookie

3xrproductId1

lavidatravel.nl

Niet geclassificeerd

Persistent

HTML Local Storage

ADRUM_BT

cmsprod.diamondresorts.com

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

CONTAB

neckermann.nl

Niet geclassificeerd

20 dagen

HTTP Cookie

nov_acco_tracking

lavidatravel.nl

Niet geclassificeerd

29 dagen

HTTP Cookie

ss

va.tawk.to

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

SSESSe077cd889265fd5c7e36292cc76e596a

Alle reizen op 1 site

Niet geclassificeerd

23 dagen

HTTP Cookie

Tawk_59d207204854b82732ff30b4

Alle reizen op 1 site

Niet geclassificeerd

179 dagen

HTTP Cookie

TawkConnectionTime

Alle reizen op 1 site

Niet geclassificeerd

Session

HTTP Cookie

tawkUUID

va.tawk.to

Niet geclassificeerd

179 dagen

HTTP Cookie

TawkWindowName

Alle reizen op 1 site

Niet geclassificeerd

Session

HTML Local Storage

VeCookieCookieData

Alle reizen op 1 site

Niet geclassificeerd

Persistent

HTML Local Storage

ve-session-id

Alle reizen op 1 site

Niet geclassificeerd

Persistent

HTML Local Storage

 

Uitsluiten van gegevensverzameling

Als je geen prijs stelt op het vastleggen van jouw geanonimiseerd bezoekgedrag, kun je ervoor zorgen dat “Google Analytics” géén gegevens vastlegt in cookies. Je dient hiervoor een plugin te installeren in de web browser. Klik hier voor een ,overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers.

Wil je helemaal geen cookies accepteren tijdens je bezoek aan lavidatravel.nl? Pas dan de privacy instellingen van je browser aan, of wijzig je cookievoorkeuren voor onze website in de cookiebar.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Alle reizen op 1 site
t.a.v. Martine Guns

Hoofdstraat 135c

5706  AL  HELMOND

 

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met de privacyofficer van Alle reizen op 1 site  dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Kunnen we je helpen?

Neem hier contact op
met ons reisbureau.
Neem contact op per e-mail
Antwoord binnen 2 werkdagen
06 - 288 863 42
Op werkdagen van 09.00 - 17.30 uur
KvK: 83904085 BTW: NL863027684B01 SGR: 3252 ANVR: 3193
Copyright © Allereizenop1site.nl 2010 - 2024 | Inloggen