Annuleren kan alleen per mail. Als u een bericht stuurt naar info@allereizenop1site.nl met al uw gegeveven, geven wij eerste de annuleringskosten door.

Als u accoord bent met de annuleringskosten ( volgens ANVR voorwaarden ) maken wij de annulering definitief.